Termin značenje

Termin, rim. mit, bog granica, zemljišnih međa, zaštitnik nepovredivosti posjeda.