tenzidi značenje

tenzidi (lat.), zajednički naziv za sve površinski aktivne tvari, tj. one koje smanjuju napetost površine (detergenti, sapuni, saponini i dr.).