Tennessee značenje

Tennessee, sav. država u JI dijelu SAD; 109 152 km2, 5 689 283 st. Pamuk, duhan. Ležišta cinkove, bakrene, željezne rude, pirita i fosfata. Kem. ind., crna metalurgija i elektrometalurgija. Gl. grad Nashville, najveći Memphis.