tendencija značenje

tendencija (franc. i engl. iz lat.), težnja, stremljenje, nastojanje, namjera; misao koja se dosljedno provodi kroz neko djelo; smjer kojim se kreće razvoj neke pojave.