temperaturne ljestvice značenje

temperaturne ljestvice, ljestvice u pripadnim jedinicama temperature; danas se upotrebljava ljestvica termodinamičke temperature u kelvinima (K) i Celzijeve temperature u Celzijevim stupnjevima (°C). U engl. govornom području još uvijek se za termodinamičku temperaturu upotrebljava jedinica Rankineov stupanj (°R) te za Fahrenheitovu temperaturu Fahrenheitov stupanj (°F); → temperatura.