tempera značenje

tempera (tal.), lik tehnika slikanja bojama načinjenima od smjese pigmenta i različitih ljepljivih tvari (žumanjka, gumiarabike) koje dobro prianjaju o drvo, ali su im tonovi bez nijansi i sjaja; također, boja upotrebljivana za tu tehniku slikanja, a i slika izvedena tom tehnikom. U sr. vijeku pretežito se slikalo temperama.