Telstar značenje

Telstar (grč.+engl.), naziv prvih aktivnih telekomunikacijskih satelita. T. 1, lansiran 1962. u SAD, prvi je omogućio radiovezu između SAD i Europe.