telepatija značenje

telepatija (grč.). 1. Izravno prenošenje psih. sadržaja od jedne osobe na drugu; saznavanje tuđih doživljaja (misli, čuvstava, težnji) bez posredovanja normalnih sredstava komunikacije (govora, mimike, pisma). 2. Slično spoznavanje prostorno udaljenih (osjetno nepristupačnih) događaja.