tekst značenje

tekst (lat. textus: tkivo). 1. Pismom ili glasovima izražen skup smisaono povezanih izričaja. 2. lingv skup jezičnih izričaja (pisanih ili govorenih) podvrgnutih analizi. 3. Glavni dio kakva pisanoga djela (za razliku od napomena, bilježaka, ilustracija) kao izravan izraz autorovih misli; izvorne riječi autorove za razliku od komentara, parafraza, prijevoda. 4. Riječi pjesme ili kakva drugoga glazb. ili vokalnog djela. 5. Tiskarska slova veličine 20 tipografskih točaka (7,521 mm).