tečaj. značenje

tečaj. 1. ekon cijena po kojoj se kupuju i prodaju vrijednosnice, devize i valute na organiziranim tržištima (burzama). 2. Sustavni i zaokruženi oblik izlaganja nekoga gradiva, usmeno (npr. držati tečaj engleskoga) ili u pisanu obliku (npr. tečaj jezikoslovlja u 2 sveska).