Tavčar značenje

Tavčar, Ivan (1851–1923), slov. književnik i političar; član Ustavotvorne skupštine SHS. Majstor romantičke pripovijesti; poetski realizam u novelama Cvijeće u jeseni; monumentalna epska slika seoskoga života u romanu Visoška kronika.