Tate Gallery značenje

Tate Gallery (Galerija Tate), galerija u Londonu, jedna od najvećih na svijetu; osnovao je 1897. engl. industrijalac Henry Tate (1819–99).