Tatarstan značenje

Tatarstan, republika u porječju sr. toka Volge, Rusija; 68 000 km2, 3 779 265 st. Gl. grad Kazan’. Pretežito nizinski kraj (90% teritorija do 200 m); uzvisine do 334 m (u Zavolžju). Klima umjereno kontinentalna. Rijeke Volga, Kama, Bjelaja i Vjatka. Pučanstvo: Tatari (o. 48%), Rusi (44%). Velika ležišta nafte i plina. Jaka naftna i kem. ind. te strojogradnja; znatna građev., drvna i tekst. ind. – Država tatarskih Bugara u sr. Povolžju postojala već u 7. st.; uništili su je u 13. st. Mongoli; obnovljena u 15. st. Kao Kazan’ski Kanat potpala pod Rusiju 1552. Nakon revolucije u Rusiji, 1920. osnovana u okviru Ruske SFSR Tatarska ASSR. Od 1992. Republika Tatarstan u sklopu Rusije.