Tasso značenje

Tasso, Torquato (1544–95), tal. književnik; autor lirskih pjesama, kaz. komada i epistola; epski spjev u 20 pjevanja Oslobođeni Jeruzalem uvelike utjecao na eur. pa i na stariju hrv. književnost (I. Gundulić).