tašizam značenje

tašizam (franc.), smjer u apstraktnom slikarstvu nakon II. svj. rata, u kojemu su mrlje boje (a ne linija crteža) temeljni nositelj lik, izraza; srodan apstraktnom ekspresionizmu. Gl. predstavnici: H. Hartung, Wols, H. Michaux i S. Francis.