Tartini značenje

Tartini, Guiseppe (1692–1770), tal. skladatelj i violinski virtuoz; otkrio ton diferencije (treći ton ili Tartinijev ton); utemeljio violinističku školu u Padovi. Skladbe na prijelazu iz patetičnoga baroknoga izraza u pretklasični galantni stil. Violinistički koncerti (o. 135); sonate (Đavolji ćurlik); varijacije; vokalne skladbe (Miserere); teoretska djela. Prema F. Kuhaču, vrstan poznavatelj hrv. nar. melosa.