Tarragona značenje

Tarragona, grad.html'>grad.i luka u Kataloniji, SI Španjolska; 113 129 st. Ostaci iberskih i rim. grad. zidina, rim. akvedukta i amfiteatra; romaničko-gotička katedrala (12–15. st.). Ind. farmaceutskih i elektrotehn. proizvoda, ulja, aluminija, likera, cigara; trgovina vinom.