Tarquinia značenje

Tarquinia, grad u Laciju, sr. Italija; 13 100 st. Crkva iz 12. st., katedrala rekonstruirana u 17. st.; Etrurski muzej. U blizini ostaci etrurskoga grada Tarquinii (nekropola sa špiljskim grobnim komorama ukrašenima freskama).