tarot značenje

tarot (franc. iz tal.), 1. Igraće karte, nešto duže od uobičajenih, ilustrirane simboličkim figurama; služe za gatanje; 2. → tarok.