tarok značenje

tarok (tal.), kartaška igra; igraju tri igrača sa 78, 54 ili 38 specijalnih karata; igra je raširena u Italiji, Austriji i Njemačkoj.