Tarnobrzeg značenje

Tarnobrzeg, grad na desnoj obali Visle, Poljska; 50 287 st. Crkva i samostan iz 17. st., gotički dvorac. U okolici rudnik sumpora; ind. sumpora, sumporne kiseline i superfosfata.