Tarde značenje

Tarde, Gabriel (1844–1904), franc. sociolog; gl. predstavnik sociologije s psihološkim tendencijama. Zakon oponašanja; Studije iz socijalne psihologije.