tara značenje

tara (tal. iz arap.), razlika između bruto-mase i neto-mase nekoga proizvoda ili robe; npr. masa ambalaže.