taoizam značenje

taoizam (kin.), filoz i relig učenje o taou, »putu« ili načelu univerzalne zakonitosti, kako ga tumače Lao-ce i njegovi sljedbenici. Jedni osnovnim tekstom toga nauka drže djelo Zhuangzi, drugi pak Daodejing (Tao Te Ching). Dok u kineskom životu konfucijanstvo označuje racionalizam, razbor, etički smisao, krutu ritualnost, t. je okrenut mašti i intuiciji, introspekciji i spontanosti; polazište mu nije čovjek nego priroda.