tantrizam značenje

tantrizam, vjerovanja i obredi mlađega hinduizma ili budizma (od 6. st.).