tantra značenje

tantra (sanskrt.: mit, knjiga, pravilo), tajna sv. knjiga mlađega hinduizma ili budizma s naputcima za čarobne obrede, radnje, riječi, crteže i dr. koji će dovesti do nadnaravnih moći ili stanja (možda od 6. st. nadalje); također āgama: predaja, samhitā: zbirka.