tantalit značenje

tantalit (grč.), mineral, željezov manganov tantalat; važna ruda tantala.