tanka značenje

tanka, tradicionalni jap. pjesnički oblik, lirska minijatura od 31 sloga.