tanini značenje

tanini (franc. iz kelt.). 1. Treslovine; složeni org. spojevi, dobiveni iz kore i šišaka drveća, hidrolizom daju galnu kiselinu; gl. sastojci većine biljnih štavila. 2. Čisti tanin (taninska kiselina), lagani žućkasti prah, topljiv u vodi, adstringens.