Tamil Nadu značenje

Tamil Nadu (do 1968. Madras), sav. država u JI Indiji; 130 058 km2, 62 110 839 st. Poljodjelstvo. Ležišta magnezita, kromove rude, boksita. Tekst., kem. ind. Gl. grad i luka Chennai (Madras).