tambur značenje

tambur (perz. preko arap. i franc.). 1. Bubanj. 2. Cilindrično ili prizmatično podziđe kupole. 3. arhit jedan od kamenih valjaka od kojih je složen stup.