Tamaulipas značenje

Tamaulipas, sav. država u SI Meksiku; 79 829 km2, 2 753 222 st. Gl. grad Ciudad Victoria. Uzgaja se kukuruz, šećerna trska, pamuk. Ležišta nafte i zemnoga plina.