talon značenje

talon (franc.). 1. Sporedni dio obveznice ili dionice kojim se dužnik obvezuje da će donositelju izdati nove kupone za naplatu kamata ili dividende kad se stari potroše. 2. U kartaškoj igri, ostatak karata nakon dijeljenja.