Talmud značenje

Talmud (hebr.: nauk, učenje), zbirka pravnih rasprava, pravnih propisa i religiozne predaje židovstva nakon babilonskoga sužanjstva; glavni su mu dijelovi → Mišna i → Gemara on pruža upute za sva pitanja vjerskoga i građanskoga života Židova; obogaćen komentarima tvori, uz Bibliju, temeljni tekst pravovjernoga židovstva. Započet u ← 6. st., definitivan oblik dobio u 2–5. st. Dolazi u dvije redakcije. Palestinski T. ili Jeruzalemski T. oblikovao se u 4–5. st. a glavninom je proizašao iz djela Jochanana ben Napacha (Johanan ben Napah; 4. st.); pisan je na zapadnom aramejskom. Najrašireniji je Babilonski T. (pisan na istočnom aramejskom), koji je djelo amorejske egzegetske predaje iz 5. st.; redigirali su ga Rab Ashi (o. 352–427) i njegovi sljedbenici do 499. Odigrao bitnu ulogu u očuvanju židovstva.;