Tallahassee značenje

Tallahassee, gl. grad sav. drž. Florida, SAD; 150 624 st. Sveučilište. Duhanska i drvna industrija.