talk značenje

talk (arap. preko španj., franc. i njem.) → milovka