Talija značenje

Talija, grč. mit, muza zaštitnica komedije; proš personifikacija kaz. umjetnosti.