talibani značenje

talibani, pripadnici radikalnoga islamističkog pokreta (talibana, taliba), koji je u Afganistanu bio na vlasti 1996–2001. Pokret 1994. stvaraju proučavatelji islama (talibi) u pakistanskim medresama; pripadnici su uglavnom afganistanski Paštuni, a predvodi ih mula Muhamed Omar. Podržavani od Pakistana i Saudijske Arabije, 1994. osvajaju Kandahar (postaje talibansko polit. središte), a 1996. zauzimaju Kabul (uvode šerijat, proglašavaju Afganistanski Emirat). Potkraj 1990-ih njihov režim bio je pod sankcijama SAD-a i UN-a, zbog zaštite koju je pružao pripadnicima → Al Qaide. Američkom vojnom intervencijom 2001. talibani su srušeni s vlasti i otada vode gerilsku borbu.