tajna značenje

tajna, činjenica poznata užem krugu osoba, za koju postoji opravdan opći ili individualni interes da se znanje o njoj ne proširi. T. može biti državna, vojna, službena, poslovna ili osobna.