Tai značenje

Tai (Thai), skupina srodnih naroda kinesko-tibetske skupine u JI Aziji (Tajland, Laos, Mijanmar, Vijetnam, JZ Kina, SI Indija); o. 77 mil. pripadnika. Najbrojniji su Thai (Sijamci; o. 33 mil.), Lao (19 mil.), Chuang (16,3 mil.), Shan, Puyi, Lü (Li), Yunnanski Tai, Crni, Crveni i Bijeli Tai. Prvi se put spominju u 1. st., u dolini rijeke Yangtze. Pretežito budisti. Tradicionalno poljodjelci (riža).