Tagliamento značenje

Tagliamento (Tilment), rijeka u S Italiji; duga 170 km. Utječe u Jadransko more. Za I. svj. r. poprište velike bitke između austroug. i tal. vojske (1917).