Taegu značenje

Taegu (Daegu), grad u J dijelu Republike Koreje; 2 540 647 st. Ind. tekstila, kože, duhana i prehr. proizvoda; u blizini rudnici bakra.