Tadžici značenje

Tadžici, narod iranske skupine u središnjoj Aziji; o. 7,9 mil. pripadnika. Žive u Tadžikistanu (3,4 mil.), Afganistanu (3,7 mil.), Uzbekistanu (1,0 mil.), Iranu i Kini. Formirali se kao narod od iranskih Baktrijaca, Sogdijaca, Skita i dr. Muslimani.