Tacoma značenje

Tacoma, grad i luka u zaljevu Puget Sound, sav. država Washington, SAD; 193 556 st. Metalna, elektrotehn. i kem. ind. U blizini nac. parkovi Mt. Rainier i Olympic.