Szczecin značenje

Szczecin (njem. Stettin), grad.html'>grad.i luka na utoku Odre u Baltičko more, SZ Poljska; 415 399 st. Ubraja se u najstarija slav. naselja na Baltiku. Sačuvani ostaci bedema i ruševine staroga grada, gotička grad. vijećnica, renesansni dvorac, muzej, drž. arhiv. Metalurgija, brodogradnja, ind. strojeva, tekstila, prehr. proizvoda, rafinerija nafte.