Synge značenje

Synge, John Millington (1871–1909), irski dramatičar; boravio među irskim seljacima i ribarima da bi pisao o njihovu životu; unio gaelski jezik u engl. govor svojih likova (Otočje Aran). Drama Vilenjak sa zapadnih strana (1907) njegovo je remek-djelo.