Svoboda značenje

Svoboda, Ludvík (1895–1979), češ. general i političar. Za II. svj. rata osnovao i vodio češ. vojne jedinice koje su se borile pod sovj. zapovjedništvom. 1949–50. ministar obrane, 1968–75. predsjednik Čehoslovačke.