Svjetski sustav znanstvenih i tehnoloških informacija značenje

Svjetski sustav znanstvenih i tehnoloških informacija (engl. United Nations Information Systems and Services, akr. Unisyst), program i služba što ih je 1971. osnovao → Unesco; osiguravaju međunar. protok i razmjenu znanstvenih i tehnol. informacija.