Svjetska zdravstvena organizacija značenje

Svjetska zdravstvena organizacija (engl. World Health Organization, akr. WHO), specijalizirana ustanova UN sa sjedištem u Ženevi, osn. 1946. da bi ostvarila bolje zdravstvene uvjete za sve ljude svijeta.