svjetlosna jakost značenje

svjetlosna jakost ili luminacijski intenzitet, omjer između → svjetlosnoga toka i kuta u koji je tok odaslan; SI jedinica s. j. jest kandela (cd).